Moldinconbank „smartCredit”

Suma creditului – de la 2 000 de lei pînă la 30 000 de lei (fără gaj)Сумма кредита  – от 2 000 леев до 30 000 леев (без залога)
Termen de creditare – pînă la 24 luniСрок кредитования – до 24 месяцев
Rata dobînzii – 0%Процентная ставка – 0%
Alte plăţi: comision de examinare – 80 de lei.Другие выплаты: комиссион рассмотрения заявления – 80 леев.
Documente necesare de prezentat la acordarea creditului:Перечень необходимых документов для получения кредита:
Cerere-chestionar de acordare a creditului;Заявление-анкета на получение кредита;
Buletin de identitate;Удостоверение личности гражданина Республики Молдова;
Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 6 luni;Справка об уровне заработной платы за последние 6 месяцев;
Carnetul de muncă.Трудовая книжка.
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului:Критерии годности заявителя:
Cetăţean al Republicii Moldova;Гражданин Республики Молдова;
Viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;Постоянное место жительства на территории Республики Молдова;
Loc de muncă stabil, cu o vechime la locul de muncă actual – minim 6 luni;Постоянное рабочее место со стажем на последнем рабочем месте не менее 6 месяцев;
Să înregistreze venituri lunare certe, suficiente să acopere rambursările lunare ale creditului, comisioanelor şi să prezinte integral setul de documente solicitat de Bancă. Уровень дохода должен позволять выплачивать ежемесячные взносы по кредиту и коммиссионы. Предоставить весь пакет документов по запросу Банка.
Easy Credit
Suma creditului - pînă la 30 000 leiСумма кредита - до 30 000 леев
Termen de creditare - pînă la 36 luniСрок кредитования – до 24 месяцев
Documente necesare de prezentat la acordarea creditului:Перечень необходимых документов для получения кредита:
- Doar cu buletinul;Удостоверение личности гражданина Республики Молдова;
Completează cererea de finanţare în salonul KM-Shop şi obţine decizia în doar 30 minute.Заполни заявление в салоне KM-Shop и получи решение всего за 30 минут.
© 2014 KM-Shop. Интернет-магазин.